İşte Konya’nın Yeni Nüfusu

Yerleşim yeri nüfusları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplandı.

İşte Konya’nın Yeni Nüfusu
İşte Konya’nın Yeni Nüfusu Admin
Bu içerik 2304 kez okundu.

Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dâhil edilmiştir.

 

Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu basın bülteninde, NVİGM’den alınan bilgilere dayalı olarak 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Konya’nın 2016 yılı nüfus sonuçlarına yer verilmektedir.

 

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Konya nüfusu 2 161 303 kişidir.

 

2016 yılında Konya’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 30 759 kişi artarak 2 161 303 kişi olmuştur. Konya’da erkek nüfusun oranı %49,68 (1 073 631 kişi), kadın nüfusun oranı ise %50,32          (1 087 672 kişi) olarak gerçekleşti.

 

Türkiye’de ikamet eden nüfus ise 2016 yılında, bir önceki yıla göre 1 073 818 kişi artarak 79 814 871 kişi oldu. Türkiye’de erkek nüfusun oranı %50,17 (40 043 650 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,83        (39 771 221 kişi) olarak gerçekleşti.

 

2016 yılında Konya’nın yıllık nüfus artış hızı binde 14,3 olarak gerçekleşmiştir.

 

2015 yılında binde 10,3 olan Konya’nın yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında binde 14,3’e yükseldi.

 

Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 13,5 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında 81 ilden; 70 ilin nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 11 ilin nüfusu azalmıştır.

 

Konya binde 14,3 nüfus artış hızı ile nüfus artış hızı sıralamasına göre 81 il arasından 30. sırada yer almıştır.

 

Türkiye nüfusunun % 2,7’si Konya’da ikamet etmektedir.

 

Türkiye nüfusunun %18,5’inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 346 bin 518 kişi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişi ile Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişi ile Antalya takip etti. Tunceli ise 82 bin 193 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

 

İllerin nüfus büyüklüğü sıralamasına göre Konya 2 161 303 kişilik nüfusla 7’inci sırada yer almıştır.

 

 

 

 

 

KONYA NÜFUS BİLGİLERİ (ADNKS SONUÇLARI) 31.12.2016

Konya

  2015 ADNKS NÜFUS (31.12.2015)

  2016 ADNKS NÜFUS (31.12.2016)

Yıllık Nüfus Artışı Kişi (2016-2015)

Toplam Nüfus Artış Hızı ‰ (Binde)

İlçe Adı

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

İlçe Toplam Değişim

Erkek Nüfus Değişim

Kadın Nüfus Değişim

Ahırlı

4.545

2.187

2.358

4.561

2.203

2.358

16

16

0

3,51

Akören

6.409

3.104

3.305

6.404

3.136

3.268

-5

32

-37

-0,78

Akşehir

94.159

46.194

47.965

94.232

46.160

48.072

73

-34

107

0,77

Altınekin

14.171

7.115

7.056

14.141

7.112

7.029

-30

-3

-27

-2,12

Beyşehir

71.370

35.311

36.059

72.347

36.147

36.200

977

836

141

13,60

Bozkır

27.006

13.209

13.797

26.437

12.912

13.525

-569

-297

-272

-21,29

Cihanbeyli

53.551

26.615

26.936

53.194

26.432

26.762

-357

-183

-174

-6,69

Çeltik

9.864

4.984

4.880

9.743

4.941

4.802

-121

-43

-78

-12,34

Çumra

65.152

32.464

32.688

65.836

32.847

32.989

684

383

301

10,44

Derbent

4.441

2.149

2.292

4.345

2.112

2.233

-96

-37

-59

-21,85

Derebucak

6.807

3.404

3.403

6.551

3.282

3.269

-256

-122

-134

-38,33

Doğanhisar

17.069

8.176

8.893

16.461

7.906

8.555

-608

-270

-338

-36,27

Emirgazi

8.939

4.444

4.495

8.762

4.394

4.368

-177

-50

-127

-20,00

Ereğli

139.173

68.948

70.225

142.818

71.559

71.259

3.645

2.611

1.034

25,85

Güneysınır

9.636

4.824

4.812

9.546

4.783

4.763

-90

-41

-49

-9,38

Hadim

12.820

6.396

6.424

12.375

6.219

6.156

-445

-177

-268

-35,33

Halkapınar

4.412

2.189

2.223

4.302

2.135

2.167

-110

-54

-56

-25,25

Hüyük

15.899

7.714

8.185

15.803

7.690

8.113

-96

-24

-72

-6,06

Ilgın

55.484

27.513

27.971

55.207

27.427

27.780

-277

-86

-191

-5,00

Kadınhanı

32.670

16.431

16.239

32.284

16.302

15.982

-386

-129

-257

-11,89

Karapınar

49.098

24.567

24.531

49.636

24.980

24.656

538

413

125

10,90

Karatay

302.392

152.111

150.281

308.983

155.720

153.263

6.591

3.609

2.982

21,56

Kulu

49.283

24.415

24.868

49.796

24.763

25.033

513

348

165

10,36

Meram

343.384

170.749

172.635

346.366

171.943

174.423

2.982

1.194

1.788

8,65

Sarayönü

26.450

13.067

13.383

26.499

13.147

13.352

49

80

-31

1,85

Selçuklu

604.706

297.745

306.961

622.846

306.351

316.495

18.140

8.606

9.534

29,56

Seydişehir

64.028

32.048

31.980

64.825

32.778

32.047

797

730

67

12,37

Taşkent

6.420

3.162

3.258

6.299

3.121

3.178

-121

-41

-80

-19,03

Tuzlukçu

6.754

3.280

3.474

6.610

3.228

3.382

-144

-52

-92

-21,55

Yalıhüyük

1.512

747

765

1.509

735

774

-3

-12

9

-1,99

Yunak

22.940

11.278

11.662

22.585

11.166

11.419

-355

-112

-243

-15,60

Toplam

2.130.544

1.056.540

1.074.004

2.161.303

1.073.631

1.087.672

30.759

17.091

13.668

14,33

Açıklama: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

 

2016 yılında Konya’nın toplam nüfusu 2015 yılı nüfusuna göre 30 759 kişi artmıştır. Konya’da; 12 ilçenin toplam nüfusları bir önceki yıla göre artarken, diğer ilçelerin nüfusları azalmıştır. Nüfus artış hızı en fazla olan ilçeler sırasıyla, Selçuklu (binde 29,6), Ereğli (binde 25,9), Karatay (binde 21,6) iken; Merkez ilçelerden Meram’ın nüfus artış hızı binde 8,65 oldu. Nüfus artış hızı en düşük olan ilçeler ise Derebucak (binde -38,3),  Doğanhisar (binde -36,3) ve Hadim (binde -35,3) oldu.

 

Konya nüfusunun yarısının yaşı 30,5 yaşından küçüktür.

 

Konya’da 2015 yılında 30,2 olan ortanca yaş 2016 yılında 30,5’e yükselmiştir. Ortanca yaş Konya’da erkeklerde 29,8, kadınlarda 31,2 olarak gerçekleşti. Ülkemizde ise 2015 yılında 31 olan ortanca yaş, 2016 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,4 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 30,8 iken, kadınlarda 32 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla 39,6 ile Sinop, 39,1 ile Balıkesir ve 38,8 ile Edirne oldu.  Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla 19,5 ile Şanlıurfa ve Şırnak, 20,5 ile Ağrı ve 20,8 ile Siirt oldu.

 

Konya nüfusunun % 66,8’ i 15 ile 64 yaşları arasındadır.

 

Konya’da 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus 2015 yılına göre 26 006 kişi artarak 1 443 656 kişi ( %66,8) olarak gerçekleşti. 0-14 yaş grubundaki nüfus 2015 yılına göre 897 kişi artarak 531 023 kişi (%24,6) olarak gerçekleşti.  65 ve daha yukarı yaştaki nüfus ise 2015 yılına göre 3 856 kişi artarak 186 624 kişi (%8,6) olarak gerçekleşti.

 

Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı, 2016 yılında bir önceki yıla göre %1,6 artarak %68 olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise %23,7’ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %8,3’e yükseldi.

 

Konya’da kilometrekareye 56 kişi düşmektedir

 

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 104 kişidir. Bu sayı Konya’da 56 kişi iken, İstanbul 2 849 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ildir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli’dir. Konya, illerin nüfus yoğunluğu sıralamasına göre 49. sırada yer almıştır.

 

Ayrıntılı bilgilerin yer aldığı ADNKS Veri Tabanına http://www.tuik.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Konya altın alış-satış
Konya altın alış-satış
Konya'da Altın Sektöründe Önemli Firma,
Konya'da Altın Sektöründe Önemli Firma, "Mayda Gold"